หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (12เดือน) [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ( ต.ค 62 - มี.ค.63) [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการเงิน ประจำปี 2563 (ระยะ 6 เดือนแรก) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)