หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเรื่องผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การประกาศเจตนารมร์การป้องกันและการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยการสุจริต [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2      3