หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การประกาศเจตนารมร์การป้องกันและการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยการสุจริต [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศแผนผังแสดงขั้นตอนการตอบรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ ฯ [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2      3