หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบถามหรือตอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรับผิดชอบหมายเลขโทรศัพท์ และสายด่วน อบต.เขาแหลม [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)