หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)  
 

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
ประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑ อัตรา  นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการสรุปผลคะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จึงขอประกาศผล
การสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 14.43 น. โดย คุณ นันท์นภัส พัดลม

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559
 
  •