ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาแหลม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 5 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256390,50977,397102,80512,458--------283,169
256217,33987,52285,60769,69850,79071,54493,99496,90977,96291,11068,96059,520870,955
256145,39037,00160,84048,91656,07865,12154,26750,71335,31848,60948,38034,395585,028
ยอดยกมาตั้งแต่ 21 มี.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,341,890
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,081,042
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี