ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาแหลม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 16 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256217,33987,52285,60769,69850,79071,54493,99496,90977,96291,11068,96032,148843,583
256145,39037,00160,84048,91656,07865,12154,26750,71335,31848,60948,38034,395585,028
25601,4772,1272,70945,048141,63758,34454,21548,70646,52953,97042,79737,348534,907
ยอดยกมาตั้งแต่ 21 มี.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   806,983
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,770,501
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี